Om Rinoma

Förändringarna inom sågverks- och hyvelindustrin sker i snabb takt. Marknadens krav på kvalitet och leveranskapacitet är idag helt annorlunda än vad de var för några år sedan. Sågverk och hyvlerier måste ständigt vara beredda att ompröva både produktionsorganisationen och maskinell utrustning. Allt detta för att kunna hålla jämna steg med utvecklingen både i Sverige och utomlands.

I förnyelseprocessen är det viktigt med en samtalspartner som har en god överblick i branschen och vet dess möjligheter. Någon med teknisk, juridisk och ekonomisk kompetens som kan tränga in i detaljer och komma med konstruktiva förslag.

Det är här Rinoma kommer in i bilden. Rinoma AB har i många år varit en sådan samtalspartner både för svenska och utländska sågverk och hyvlerier. Vi har i många fall bidragit till genomgripande strukturförändringar hos våra uppdragsgivare, men också till detaljerade analyser av maskiner. I flera fall då maskinenheter spelat ut sin roll på ett eller annat sätt hos uppdragsgivaren har vi funnits till hjälp. Tveka inte att ringa och tala med oss.

Richard Nordemalm
VD och anläggningsmäklare